Spirelli » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Feedback op je stageplaats

Feedback op je stageplaats

Je loopt stage en je wilt feedback ontvangen van je collega's. Feedback helpt je je positieve punten te zien, maar haalt ook je werkdoelen boven. Hoe kan je efficiënt feedback bij je collega's verwerv…
Grensoverschrijdend gedrag binnen voorzieningen

Grensoverschrijdend gedrag binnen voorzieningen

“We noemen Breivik een gek om onszelf te beschermen” is een krantenkop van de krant De Morgen (28 juli 2011). Breivik, ons allen wel bekend van de gewelddadige feiten die hij heeft gepleegd. Mensen st…
Syndroom van Down

Syndroom van Down

Syndroom van Down en trisomie-21 zijn verschillende benamingen, waarmee men hetzelfde bedoelt. Zwangerschap op latere leeftijd verhoogt het risico op een kind met het Syndroom van Down. Wat is nu het…